Sợi khói mong manh

Posted: 26/09/2016 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

thieu_nu_chai-toc-le_pho
Thiếu nữ chải tóc
Lê Phổ

Mong manh
như sợi khói
Chẳng cầm được trên tay
Đã giấu đi nỗi nhớ
Thế mà
ai cũng hay

Lòng
hương bưởi
hương cau
Gởi tình
theo ngọn gió
Cứ lênh đênh đi nhé
Yêu chi
cực lòng nhau

Chông chênh
là nỗi nhớ
Tình như
giọt sương mai
Mai về
qua chốn cũ
Khơi chút tàn tro bay

Tình như là
sợi khói
Chẳng cầm được trên tay
Đã giấu trong túi áo
Rứa mà
ai cũng hay.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.