Trang lùm ở phố D.

Posted: 05/10/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

cu_rua_ho_guom

nết

làm thơ chết ngốt mần thơ khiếp
chết ngộp con thơ chữ ló bài
cứ hễ một tràng buông tay bút
cái nết thâm thù cái nết dai

khinh binh

kéo sóng giật lùi phía sau
để cho phía trước bạc đầu xung phong

thở

hổn hển mày râu hổn hển tào
con rùa hổn hển bò theo sau
đất cát ruộng vườn cong đít thở
hổn hển muôn niên ngó thiệt rầu

chuyện vườn

cây húng lủi tọt vô vườn
tìm con sâu róm bỏ đường khoan thai
ví như biển động còn dài
thì con cá chết nằm ngoài tai ương

chuyện biển

cá chết chưa hết chuyện
biển tởm lợm hình hài
lũ cán ngố xuống tắm
chắc hết đường đầu thai

tú(ụ)i bay

triện đóng rồi. sao chưa đi
thiếu một chữ ký phong bì mở ra
bán đi. rậm rật sơn hà
hồng tía vườn tược
bao la núi rừng
chia chác rồi. riêng. và chung
ngộ thiệt*
cái túi to đùng vụt bay

đồ

cái trán đè nặng xuống đầu
nhân cách lùn tịt
thời đại đồ đá
đồ đồng
không. không phải
thời của túm tụm đồ đoàn
vơ. và vét

dứt

diễn biến chuyện ruồi bu
đất nước cái lỗ lù
cứ diễn thôi đừng tỏa
thằng tí. riết là cu

Hoàng Xuân Sơn
Denver, mười ba tháng chín mười sáu

* chữ, Trần Thị Lam

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.