Tuyệt vọng | Điều tra làm rõ

Posted: 05/10/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

nuoc_ngap_chuot_bam_hang_rao

Tuyệt vọng

một con chuột
đu trên một cọng lưới b40
chung quanh là biển nước
sau một trận mưa
(người ta gọi là trận mưa lịch sử)
tuyệt vọng
(đúng là ngập nhà ra mặt chuột)
con chuột lâu nay cứ tưởng
ôi mưa thì mưa mặc kệ
không ảnh hưởng đến ta
ta vẫn cứ hàng ngày hàng đêm
len lỏi vào những xó xỉnh cống rảnh
kiếm ăn
ai làm gì thì làm mặc kệ
mặc cho mưa gió bão bùng
mặc cho sấm chớp
(có thể một vài đồng loại chuột bị chết đuối
nhưng đó là tại ông trời – ông trời là nguyên nhân của mọi vấn đề –
trời kêu ai nấy dạ)
nhưng hôm nay lại tới phiên nó
nó rất lấy làm tuyệt vọng
trên giang sơn của nó
đã- đang và sẽ có muôn vàn
cơn mưa lịch sử
không còn xó xỉnh nào cho nó dung thân
kiếm ăn (đây là câu kinh nhật tụng của nó)
mưa vẫn mưa hoài
ngập nhà ra mặt chuột

29.09.2016

 

Điều tra làm rõ

nhà chức trách hiện đang điều tra và làm rõ
tại sao trời đang nắng lại mưa
tại sao con gà mái đang đẻ mà bỏ ổ
và con gà trống khi không nổi hứng gáy buổi trưa ?

nhà chức trách hiện đang điều tra và làm rõ
đồng sàng dị mộng là cớ làm sao ?
tự dưng đi xâm mắt xanh và môi đỏ
và độ rày ngủ thường thấy chiêm bao !

03.10.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.