Chiều lạ

Posted: 06/10/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng L.L

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Sợ đêm về
quẩn gió
xáo xác khuya
Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá
Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ
Te tẻ chiều
nhớn nhác
nhón chân qua.

Hà Nội, chiều 02 tháng 10.2016
Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.