Vô quỵ | Phân | Nhịp đánh

Posted: 29/11/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

ho_dinh_nghiem-2012-dinh_cuong
Hồ Đình Nghiêm
dinhcuong

Vô quỵ

tặng Nghiêm mần thơ nhiều và nhiễn

quyền uy. bẻ nạng chống trời
ngồi trong mật khế
vẽ lời gươm đao
lũy thành chóng vánhvậy sao
trường sa hột cát
chui vào tâm thư
lật một trang
ngọn tù mù
lần trang một tới. muôn thu rực rờ
bây giờ. chỉ định quyền thơ
nâng cao vinh hiển
lặng lờ tội danh

 

Phân

chia ra. manh mún chằng còn
xin cho một chút cỏn con
phận người
chuyến đời
xe ngựa đã thôi
đưa nhau về chốn bồi hồi. ngựa xe
nước
non
giờ nước non.hề
lết lê về chỗ quặt què
an suy

5 nov. 2016

 

Nhịp đánh

tạ ơn
thành bội bạc

dồn dập dồn dập
xui xẻo dồn dập
trống đánh dồn dập
mọi sự dồn dập
tai nạn dồn dập
chưởi bới dồn dập
giận lẫy yêu thương
tới tấp dồn dập
hận thù dồn dập
yên vui bới đào
mồ chôn dồn dập

nhân cách nhìn một
thú tánh tròng hai
xỉa xói ngón tay
nắm đấm dứ dứ
vỏ bọc rách rồi
gian trá chường mặt
cái đau dội ngược
cái rách chẻ dọc
cái buồn giựt ngang
té ngửa bổ ngửa
nhịp đánh nhịp đập
bầm dập bầm dập

25 nov. 2016
[ 1 ngày dồn dập gai đinh ]

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.