Từ cái chết của gã độc tài

Posted: 30/11/2016 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

fidel_castro_3
Fidel Castro (1926-2016)

Không có niềm vui nào trong buổi sáng nay
Ở đâu đó một tên độc tài vừa chết
Một ngày mưu sinh đối với người nghèo đói quá dài
Vẫn hít thở nhưng sức tàn lực kiệt

Ông bà cha mẹ chết có khi quên thương tiếc
Có khi vì áo cơm mà nước mắt nuốt trong lòng
Nhưng một tên độc tài bần cùng hóa nhân dân lại được làm quốc táng
Biết thế nào là bên đục bên trong

Đốt một nén nhang gửi đến hư không
Để khóc cho những bài thơ tuyệt vọng
Thế giới đảo điên chủ nghĩa lộn sòng
Dân chủ tự do bị đem đi triều cống

Không có niềm vui nào dành cho buổi sáng
Những khuôn mặt lầm than đen tối phận người
Chỉ có bọn độc tài khắp nơi cười đắc thắng
Cười trước bầy cừu lặng lẽ im hơi!

29-11-2016
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.