Tân hình thức xứ mền

Posted: 01/12/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

nguoi_viet_nam_vieng_castro

mu khóc đồng nghĩa mít ướt
nghe rứa hỏi răng không chảy
nước mắt cho được?
thút thít huế mà en
thoạt kỳ thuỷ đã mưa
rớt hoài dầm dề chưa bưa
từ túi qua tới sớm mơi
rơi
rơi
nỏ biết khi mô dứt
chặp ngó bắt chán!

rứa là trùm mền
hàn trong người lạnh ra
khuynh diệp gặp nhị thiên
đường cay xè mỏi chắc
đau lưng sụm bà chè
run thấy ôn thấy mệ

chơ việc chi rứa?
lạnh bơ cảm a nờ
chừ tính mần chi cho êm?
đang lột lỗ sai chồng cạo gió
hối dôn chích cho một phát
khung ăn thua thêm lãnh cảm
tau nói thịt đâm vào thịt a tề
đâm hồi hôm rồi
đồ cù lơ xít xuội!
noái chi ốt dột rứa bây
rứa đó có ba de khôn?

ba de như kiểu cu ba
chết bên nớ bắt
bên ni mu khóc móc khu
múi mít ướt nước
râu rậm bao che
fidel mà xơi chuối
chị em ta bấn loạn khung hình
bức xúc đồi truỵ

con dân triều tiên học nhái
để tóc giống anh ủn
bữa mổ tới phiên mình
bắt chước nuôi râu xịn
ngồm ngoàm chàng castro
râu ria ra rậm rạp
rờ râu râu rụng
rờ rún rún rung rinh
rờ cửa mình…
bộ tính chuyện làm từ thiện sao?
đừng bóp dú rờ bụ
ngồi buồn gãi hán(g)
cấm diễn nôm lăn tăn
cho em nhờ tí

mạ ơi, răng mưa lâu hung ri?
mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ
con mà noái nữa ông kẹ sẽ bề con
với hai cái còng mang hình 88
haiz, chiều nay mưa trên xứ ghuế
khóc chiện chiếc cầu vẫn gãy
mưa trên tầng tháp cổ, nhỉ?
chặp bắt não nề
văn hoá khinh bỉ.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.