Hoang tưởng đất sét | Thế là hết! | Trên đường | Đừng

Posted: 01/12/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

statue_of_fidel_castro

Hoang tưởng đất sét

những lãng mạn mỹ la tinh chết tiệt
đẻ ra hoang tưởng đất sét
đám đông đưa lên bệ thờ
suốt hơn nửa thế kỷ
một thế kỷ điên rồ xuất hiện nhiều tượng
thế kỷ mê muội hơn trung cổ
những di căn của ung thư nhân loại vẫn còn dai dẳng
đeo bám vào những cái đầu ở những vùng trũng
chìm đắm trong những hố sâu của nhân loại
biết đến bao giờ

01.12.2016

 

Thế là hết!

rồi ra thịt nát xương tan
lưu danh độc ác bạo tàn mà chi
nếu mà có một âm ty
gặp oan hồn cũ lấy gì che thân

27.11.2016

 

Trên đường

ngày nào cũng gặp trên đường
những con mắt cá những gương mặt buồn
cũng nghe lời kẻ lái buôn
bán hàng giả mạo nhưng luôn chưởi thề
đôi khi gặp gã nhà quê
bán vài thúng lúa mua về xa hoa
ngày nào cũng bóng hình qua
những đời câm nín những ma mặt người

24.11.2016

 

Đừng

Tặng nhà văn Nguyễn Đình Bổn

đừng như cô tấm thù dai
đừng như ông bụt hiện hoài … vô duyên !
bày cho con nít yếu hèn
gặp khó là khóc bụt bèn hiện ra
cũng đừng láu cá ranh ma
những trò khôn lỏi như cha trạng quỳnh

24.11.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.