Cooking | Bếp núc [ loại 2 ]

Posted: 12/12/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

con_co_lan_loi_bo_ao

Cooking

cò mồi tôi
bảng đời trưng dụng

nấu nhừ trong chảo rang
có hứng khơi tôi khỏi lửa trù
câu hát nhà trò những tấm thớt
xưa nay ve vản gã đầu bếp
tôi không may lọt vào ẩm thực
của nền nã trường tồn chai đá

một cái lọsúcsúc
[bất tri kỳ vị]
liếm một chút
béo bổ gì cho cam
tôi chỉ còn chân dung một lão cò thái mỏng
khoán trắng mê mê đằng trời
[lộn cổ xuống ao. xưa. mẹ dặn]
ham chơi quên đồng bằng mai phục
hàm chông dưới nước
đòn bẩy trên không
tôi vô phúc lọt xuống hàm ếch
lũ sấu nghiện mồi
hãy xáo giùm
bất kể nước nôi
loại gì

may 9, 2015

 

Bếp núc [ loại 2 ]

áp lực lâu ngày
thành áp chảo
cả hai mặt đều cháy đen

thui. ai thui ai nướng giả cầy
thành thiệt

tôi muốn vẽ em xem bức tranh đồng xanh
hằng hà trứng vịt
o không tròn mà ơ méo
bản tin chuyền lan thật nhanh
chỉ dội về thu lôi bằng đầu mút đũa

ngày một chúng ta thò gắp chiếc bánh hạnh phúc
mỗi phút mỗi giây
[đuổi-bắt-chụp-rượt]
chiếc bánh lò cò nhảy lóc cóc
từ đĩa này sang đĩa khác
thiếu điều chưng diện
ai bảo lọ nồi không đen
đâu biết rằng bát riêu hôi hổi
lụt dần cơm canh

đá dăm chỉ làm thốn gan bàn chân
chính là hồng gai ghè xuyên đau nhọn
đừng. đừng chơi trò ú tim
lúc gần đây vòng rào đã mệt
hãy cứ là hương bịn rịn cùng đời
hãy là niềm vui còn đường rong chơi
cho đến lúc dập tắt
hàm hồ củi lửa

5 tháng tám mười sáu

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.