Bài Giáng Sinh của một người ngoại đạo

Posted: 27/12/2016 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

xmas_house_decoration

Chẳng biết lấy gì làm vui
Không có quà để mừng sinh nhật Chúa
Chỉ biết giăng đèn dọc ngang trước cửa
Ánh sáng chớp lòa. Mời Chúa ghé thăm chơi!

Chúa sinh ra đời. Chúa ngự khắp nơi
Sao chừa chỗ tôi. Chúa không qua tới
Tôi chỉ cần người đưa đường dẫn lối
Dắt tôi về cố quốc của tôi thôi!

Xa nước lâu. Vẫn một lòng ơn nước
Thân sạch phèn. Tình vẹn tình sau trước
Hồn đã tối thắp đèn đâu sáng được
Còn sống để mừng Chúa giáng sinh cũng là ơn phước!

Những kinh thánh và những lời tụng ca
Có chắc gì Chúa thích
Tôi không là tín đồ chắc gì Chúa ghét
Nên tôi yêu người. Thánh nữ cũng không sao!

Đêm Noel Thánh nữ đi xem lễ
Tôi đứng bên ngoài xem tuyết rơi
Tuyết rơi mà ngỡ mù sương Huế
Giã biệt lâu rồi. Tình Huế vẫn trong tôi!

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.