Không chừng lại hay

Posted: 30/12/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

bui_bao_truc_6
Nhà báo Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

cứ theo nhà phật thì
mọi vật/ sự- đều vô tướng
nghe báo anh bùi bảo trúc chết
theo tôi
chết chỉ có nghĩa ngủ rồi không dậy nữa

là người luôn dửng dưng trước cái chết
vậy mà liền mấy ngày trời/ đứng
ngồi- ở đâu
(mồm) miệng cứ lẩm bẩm “chết
như vậy
từ giờ biết chừng lại hay cho ảnh!”

trong cái chết của một người
tất nhiên bao giờ cũng một số người buồn
một số kẻ vui (lòng/ sao không nhỉ!) hình dung
các lối dẫn vào nghĩa địa (những lối
dẫn
chả cách chi tôi nhớ nổi!) lúc nào cũng thảm đạm

và cái chết
thực kinh khủng/ nó luôn khiến một số người
buồn bã (trốn chạy
– hễ sực nghĩ tới!) nom
ánh nhìn họ bao giờ cũng thiểu não
cá nhân tôi ái ngại lắm

tuy nhiên vẫn có một số người vui
nỗi vui của họ (oái oăm) ngoài gương mặt
thể hiện ra vẻ buồn buồn/ thì
là người luôn dửng dưng trước cái chết
tôi thấy khá nhiều bức xúc (nơi nội tại) được giải quyết

tỉ như: tôi thấy- ngủ
rồi
không dậy nữa (cực hay cho người dửng dưng trước cái chết
như tôi!) còn
trường hợp anh bùi bảo trúc
chết/ cách thế
đớn đau (!) mỗi anh biết

bây giờ- liên tưởng tới cái chết
(mồm) miệng cứ lẩm bẩm “mọi vật (sự) vô tướng
có đó/ mất đó/ chết
biết chừng
lại hay cho anh- anh bùi bảo trúc.”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.