Bồi dưỡng

Posted: 02/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

hoi_nghi_boi_duong

Sau khi học viện Phật giáo Việt Nam ra thông cáo
tuyển sinh thạc sĩ Phật học với môn mác-lênin
các thầy lại bẻ qua khúc ngoặc lịch sử khác
dạy tăng ni phật tử cách sử dụng condom
dạy ni cô sư nữ cách đếm chu kỳ trứng rụng
dạy chiến lược lợi hại của vòng xoắn khi đặt vào địa đạo
chống bọn giặc tinh trùng bành trướng
khỏi phải bức xúc thưa gửi thượng toạ:
thưa thầy đệ tử lỡ có mang rồi chừ biết tính làm răng

con ai đem bỏ chùa nầy
a di đà phật con thầy thầy nuôi

kẻ ác buông đao xuống cũng có thể thành phật
nay chúng ta học khoá bồi dưỡng này
là hình thức tránh sử dụng tới gươm đao
phá thai đồng nghĩa với sát sanh, tội lỗi
bần tăng thử mang áo mưa xem có lên tới niết bàn
kinh sách giảng đời là bể khổ
người tu hành như ta phải tìm ra đường sướng
sau hậu liêu từ nay thôi cô quạnh
hãy ngủ chung xem thử đạt đạo chưa
bồ đề đạt ma mắt long lên sòng sọc
bọn chúng bây ưa chơi trò chùa bà đanh

từ nay sẽ chấm dứt chuyện tình lan và điệp
vào chùa xuống tóc nam nữ đề huề
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập tham- tự do sân- hạnh phúc si
ai biểu đi tu là khổ
đi tu sướng lắm chớ
ngồi tụng kinh có người nâng khăn
lần tràng hạt có người sửa túi
to nhỏ thầm thì bòn rút thùng phước sương
xưa hoàng tử cải trang đi thăm dân tình ngoài thành
nay thầy giả bộ cầm tô đi khất thực
tì khưu này không ăn chẳng uống
nhưng để đi hết cuộc lữ làm ơn trao cho ít viên viagra
xưa hoàng tử quy y vì nghiệm chúng sinh quá khổ
nay buổi mạt pháp bầy đại đức xum xoe dưới tượng ông hồ

tội lỗi! tội lỗi!
hồ chủ tiệm không vào địa ngục thì ai vào?

Hồ Đình Nghiêm
đáy năm 2016
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.