Thơ đầu năm 2017

Posted: 02/01/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

bui_chi_vinh_doc_tho
Bùi Chí Vinh đọc thơ

Năm mới ai cũng mong điềm lành
Ta ngược lại chờ những gì xấu nhất
Qua một vòng đời thập tử nhất sinh
Tự xét thấy chẳng có gì để mất

Ta đã sống đối đầu cùng cái ác
Suốt 62 năm từ lúc mới chào đời
Những triều đại trôi qua như cỏ rác
Vua chúa chết chìm không chút tăm hơi

Ta đã từng phen bẻ nạng chống trời
Xem lũ bán nước, lũ quan tham là giặc
Ta từng làm thơ ghẹo thế gian chơi
Sá gì lẻ tẻ bọn ngoại xâm phương Bắc

Ta đã sống chẳng có gì để mất
Mất mạng cũng không sao, miễn đừng mất chất người
Hễ còn thở là thơ còn kiếm sắc
Chém phủ đầu mọi lý luận tanh hôi…

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.