Đàn bà | Đàn ông

Posted: 10/01/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

thieu_nu_hoang_hon_ben_song

Đàn bà

Không ai
tránh được lò thiêu
Đàn ông cháy sém
những chiều khác nhau
Người cháy chậm
kẻ cháy mau
Cháy tang thương
những mái đầu bạc phơ
Khi vừa cháy đến
bài thơ
Tôi lanh tay giựt
mấy tờ vừa lem

19/12/2016

 

Đàn ông

Đàn ông khi lỡ sa chân
đến khi về với mộ phần còn đau
sét không đánh trúng ngang đầu
đánh vào tim nóng cả bầu máu đang
chảy về dòng thủy lưu nàng

Đàn ông khi đã quy hàng
bàn chân càng bó chặt càng u minh
nhiều khi mình rất thương mình
loay hoay mãn cuộc siêu sinh kiếp nào!

Đàn ông bắc đẩu nam tào
bao nhiêu là cái tào lao buộc ràng
buộc đời vào tấm eo thon
tưng tưng khi có thể còn tưng tưng

Đàn ông thâm hậu quá chừng
Thâm sâu như cái túi quần rin em
thấy trong mảng rách nỗi thèm
tay nào mắt cũng lim dim đụng hàng

Đàn ông quỳ dưới váy nàng
ta đàn chi lại ngó khan ra đường
ngó và quán tưởng thê lương

3/1/2017

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.