Tam khúc

Posted: 10/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-2017

lục bát

đốt tàn tháng tận trên môi
cứng thân tuyết đọng mồ côi khói vàng
ngày xiêu nhàu nắng bên đàng
dậu xa gáy sảng vén màn chiêm bao
từng không gió động mơ chao
này em lại đứng hình trao bóng ngờ.

lục nồi

cuối năm rẻ rúng tơ hào
tân niên sót lại y bào che thân
về đâu rét gối hàn chân
khuân tôi xiêu lạc không mâm giao thừa

đi qua nỗi hạn ai chừa
sắc son người nhắc cho vừa đáy năm
ngang chùa lượm được thẻ xăm
xa rồi huynh muội trăng rằm nhạt phai.

lục túi

xuất hành lộn hướng không dè
hiện ra bóng dáng gầm ghè cái bang
hey man tay ngửa lời than
hai đồng đủ vực qua van xin này
đứa homeless nhíu mặt mày
đưa tay lục túi ra bày tờ năm
tu bản dẫy chết bặt tăm
còn đây vô sản lạnh căm sớt bồi
god bless anh bạn da mồi
rời xa cố quận vẫn hồi thiện tâm
đất lành chim đậu phù vân
tro than còn lửa đem cân hạn kỳ.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.