Khai bút muộn

Posted: 13/01/2017 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

mountain_rain

đầu năm khai bút muộn
chữ nghĩa bận ngao du
ta ngồi ngó mưa lượn
trên đỉnh ngọn phù du.

ta ngồi bên bìa sách
giống một loài mọt hoang
nhơi từng ô giấy rách
rớt trên bãi thơ tàn.

mưa bỗng dưng bạc phước
sụt sùi ngày đầu năm
ta bỗng dưng hạnh phúc
quấn chăn, chổng cẳng, nằm.

thời xa xăm khai bút
có em là ý thơ
hôm nay ta khai bút
hồn cứ mãi thẩn thờ.

chữ nghĩa trốn mất dạng
bỏ ta ngồi ngó trời
thơ thì bay vô tận
như một cụm mây trôi.

cầm bút sao run rẩy
khai bút hay khai ta?
chữ và nghĩa lẩy bẩy
thì ra…ta đã già.

Phạm Hồng Ân
(Hiên Thư Các, 06/01/2017)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.