Chở mùa xuân đi đâu

Posted: 13/01/2017 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

nguoi_cho_mua-xuan

Anh chở mùa xuân đi đâu!
những mùa thu cũng vội xa lìa
những đau buồn vẫy tay tứ tán
tình yêu sấp ngửa ly tan
Thì ta cứ nán lại đêm nay
cùng lũ nai cạn chén
chờ mai sẻ thịt
máng trên những sào đời bếp chợ.

Tô lại màu son mới đi em
diễu một vòng lấp xấp mưa đêm
Những cuộc tình đã chìm
dòng kinh đen còn buồn bã mùi bùn.

Lũ én vẫn bay quanh tháng chạp
hạt lệ nào ứa trong đêm trừ tịch
khói nhang tỏa quanh nhánh mai gầy
bủa mịt mù tiếng pháo khai xuân
rứt từ trái tim ta
đóa đóa hoa đào.

Như là mùa xuân chưa hề đến
Con mắt mờ đục chân mây
Tử sinh làm sao hẹn
Lệ nơi đâu sao nhỏ giọt phương này.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.