Ngoa nặng | Cái

Posted: 13/01/2017 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

reclining_nude_with_man_and_bird-picasso
Reclining nude with man and bird
Pablo Picasso

Ngoa nặng

nằm ngửa nừa ngẳm một hồi
[xoay]
phải trái. dựng. ngồi lênthân
thuỳ nhiên cụ cựa rất gần
nghiêng qua hướng gió
đụng trần vai mưa
phao nường dẫn độ sớm trưa
đến khi tồi chiếu
bưng lùa quạnh mông

 

Cái

lôn huyền. là nết của nhân
bươi ra trừ cộng
thập phần vi vu
thoạt đầu
tu huýt rất cừ
lần hồi miệng ngậm
âm u cửa nhà
cửa mình. thiệt của người ta
âm dương khíu lại
một tòa uy nghiêm

Sử Mặc
25 dec 2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.