Tết mất gốc

Posted: 17/01/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

nguyen_phu_trong-chinese_boss-babui

Những ngày cuối năm hầm hập hơi người
Không ai quan tâm đến Thông cáo chung giữa Việt Nam và Trung Quốc
Không ai quan tâm đến lúc nào thì nước mất
Thiên hạ cuống cuồng rượt đuổi mùa xuân

Tết là tiếng chửi thề quen thuộc của nhân dân
Của những người không đồng xu dính túi
Đã xa rồi văn hiến 4000 năm
Truyền thống chống ngoại xâm cũng bốc hơi vì đói

Những cái lưỡi truyền thông xảo ngôn đến đâu cũng chỉ là cái lưỡi
Không ai tin nên ai nấy cuống cuồng
Ai cũng ngậm miệng vì đã quen cụt lưỡi
Đã quen từ ngày vô cảm trước quê hương

15-1-2017
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.