Chúng tôi đi…

Posted: 19/01/2017 in Nguyễn Xuân Nghĩa, Thơ

Nguyễn Xuân Nghĩa
(Kính viếng hương hồn 74 người lính hải quân VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa ngày 19/1/1974.)

tinh_than_hai_chien_hoang_sa_bat_diet
Ảnh: lấy từ Fb của chị Vân Lê – dân oan Hải Phòng

Ngày 19 tháng 1 năm 1974,
khi ngã xuống…
Các anh của phía bên kia
Sau 30/4/1975,
Chúng tôi cùng các anh một phía.

Chúng tôi đi đến tượng đài anh hùng dân tộc
Chúng tôi đi vào nghĩa trang người lính VNCH
Chúng tôi đi ra biển,
Nơi mỗi con sóng có hồn.
Nỗi đau mất đảo,
Nỗi đau mất đất liền.
Ngày 19/1/1974 các anh không đầu hàng;
sau 1975, bọn vong nô bán đứt…

Họ sợ chúng tôi nghiêng mình trước các anh,
Họ sợ chúng tôi lột mặt Trần Ích Tắc.
Họ xé vòng hoa…,
Đạp bỏ hương nhang…
Chúng tôi đốt lên cho hương hồn các anh thơm ngàn thuở.
Với việt cộng các anh là thù địch
Với chúng tôi các anh người hiến dâng.

Chúng tôi đi,
Bất chấp hiểm nguy
Cho một ngày toàn dân thấu hiểu
Phía bên nào chính danh:
NGÃ XUỐNG VÌ TỔ QUỐC.

Nguyễn Xuân Nghĩa
Đêm ngày 16/1/2017.
Nguồn: Bài và ảnh do nhà thơ Bùi Hiền chuyển

Đã đóng bình luận.