Tích, sự

Posted: 20/01/2017 in HHiếu, Thơ

HHiếu

tuong_niem

đất nước còn rất nhiều chiến địa để tưởng niệm
tổ quốc còn rất nhiều cái chết vô danh cần nêu danh
không chỉ ở chiến trận
mà còn ở nhà tù đường phố quảng trường công đường
trên xe buýt
trong chiếc thòng lọng thắt cổ
toòng teng ở sợi dây cột từ cửa sổ
uất ức

chúng ta không thể đếm từng tưởng niệm
không thể nêu bao nhiêu danh
chỉ trong một ngày
tổ quốc còn rất nhiều lịch sử để viết lại
đất nước còn quá nhiều tráo trở cần vạch mặt
chúng ta không thể đếm từng trang sử
không biết bao nhiêu bộ mặt cần vạch
chỉ trong một ngày
thế nên chúng ta cần rất nhiều ngày
không chỉ để tưởng niệm
mà còn để viết lại một trang sử khác
có tích có sự

kẻo nhân gian lại vu khống
chúng ta là kẻ hiếu sự
chuyên nhiễu sự
phóng sự
mà không phụng sự

nói chung
nếu không khéo
chúng ta sẽ trở thành những kẻ
vô tích sự
rảnh hơi.

HHiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.