Khúc tình đông

Posted: 25/01/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_mua_dong

màu chiều phai
ngã ngoài mong đợi
đau, dìu dĩ vãng
khúc yêu đương
nào muốn níu xưa
lòng xô tới
nỗi niềm treo bóng cũ
tà dương

em e-mail
đắng tình. gục ngã
vết lòng hụt hẫng ánh trăng xưa
duyên trở mùa
rưng rưng trăng úa
giăng giăng tú lệ
thốt câu thừa

trở gót, tình treo
cơn khát ngửa
buốt gièo đông
lạnh khứa cô liêu
uổng thân gợi dáng
em tình điệu
uổng nhan sắc phụ
chối tình yêu

quá giang ai ?
lạnh thừa chăn chiếu
khuya lạnh
trăng hiểu lạnh tình đơn
cao lòng chi
riêng gối tình hờn
đổi giọng tình
mới thấy thiệt, hơn

tưởng trăng khóc
tình trôi lạc bến
ánh lung linh khuất nẽo
tình đơn
dốc cạn lòng
sao tình chớn chở
trăng theo đông xuống
chở thêm sầu

Viên Dung
17/01/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.