Dòng máu Lạc Hồng

Posted: 24/01/2017 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Tặng nhà thơ Nguyễn Duy Xuân

lanh_dao_csvn-2016

Họ đâu cần nhớ
Dầu chỉ mảy may
Tư thế hiên ngang của những chàng dũng sỹ
Bỏ mình xây tháp biển Đông
Mòn mỏi đợi trông
Chút ít hiếm hoi sự thật
Đất biển ông cha đang bị ngoại bang cướp đoạt!

Thôi
Họ đã cố giả mù giả điếc
Ngậm bả vinh hoa
Rước giặc giày xéo nước non nhà
Ta nhắc nhở cháu con
Nỗi ô nhục của phường Thị Tắc
Coi dân là giặc
Coi giặc là cha
Dòng máu Lạc Hồng
Bốn ngàn năm còn nóng.

Đặng Xuân Xuyến
Hà Nội, 20.01.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.