Quê hương

Posted: 15/02/2017 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

dem_co_don

Quê hương có gì phải thao thức
sáng thức dậy
tôi lười
đánh răng rửa mặt
cuốn mùng xếp mền
bởi tôi biết một chút nữa
sau khi kiếm cái gì bỏ vào bụng
tôi sẽ leo lên giường ngủ tiếp
ngủ quên ngày quên đêm là sướng nhứt
bởi tôi biết không có sắc lệnh nào bắt bỏ tù kẻ lười biếng
không có luật nào nhốt kẻ nằm mơ thấy mình đái bậy
chửi bậy, viết bậy

quê hương có gì phải trăn trở
một mảnh vườn cỏ dại mọc đầy
tìm đâu ra cây khế ngọt trèo hái mỗi ngày
ngủ là khỏe nhứt
bởi khi ngủ tôi không cần đến cơm ăn áo mặc
không cần tới tình yêu
tình người
và quan trọng hơn là không nghe không thấy gì hết
mặc cho ngày tháng trôi qua

quê hương là giấc ngủ sâu
ngủ để quên mình đang sống

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.