Dưới đáy cặn

Posted: 16/02/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

sky_in_a_glass_of_wine

hắn gục đầu xuống
nhìn thấu bàu trời
nơi cặn rượu

 
chìm
làm khó mình làm khó ta
khó nhau chi để mặn mà
tan trong hồ khói lạnh
hết đường về một câu ca

trông
xem kìa. nơi tống biệt
mùa bịn rịn chia tay
bước đi rồi chẳng thiết
buồn im. nước lại đầy

thức cũ
có một cách để thay
áo. thay giữa mùa huyên
náo. nên chi mình vẫn
chưa biết điều diệu ảo

tứ
rình được một câu thơ
cái ngứa đâm tua tủa
râu ria một bệ thờ
ánh nhương sao mờ tỏ

gấm
ráng về nơi cẩm phả
lên đỏ mặt hòn gay
lụa mềm đi ra biển
hoàng hiệp sóng dâng đầy

phá nhịp
dầu sôi dầu sôi dầu sôi
lửa bỏng lửa bỏng lửa bỏng
nín đi nín đi núi đồi
hang động hang động hang động

khó
thơ khó hiểu nghĩa là ai muốn hiểu
hiểu cách chi hồn cạn nước vơi đầy
chữ đã hết. chương đạo hàm cũng khép
lửa đã tàn còn một chút tro nguôi

Hoàng Xuân Sơn
1 dec. 2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.