Đồ chó!

Posted: 27/02/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

hachiko
Tượng Hachiko

Anh viết bài thơ giải oan cho loài chó
là biết em không nhất trí đồng tình
sống ở kiếp này, may mắn còn có kiếp sau
xin nói thật- anh rất quí yêu loài chó

Thời còn nghèo, cháo không đầy chén
cha trần thân lật đất cục tìm cơm
mẹ ốm nặng không tiền chạy thuốc
con chó trung thành lẽo đẽo đưa ma

Mộ lạnh, chó bỏ nhà ra giữ mả
khói nhang ngậm sầu thê thảm
con hiếu đễ còn thua lòng một con chó
anh gục đầu rưng rức nỗi buồn ngàn dặm

Cả đời anh luôn nghĩ về con chó
như một con người lúc bệnh hóa điên
con chó điên cắn người phải chết
con người điên giết một người ở tù
nhưng giết cả ngàn người lại được vinh danh

Lý của kẻ mạnh có dao găm mã tấu
anh sợ mất đầu ngậm miệng làm thinh
cái hèn nhát, em lẫn người đời nguyền rủa
– đồ chó!

Đồ chó! Anh muốn làm đồ chó
sống giữ nhà không để mất ngọn rau
không để đất bị di dời qua nhà hàng xóm
công sức cả nhà lau sạch máu xương

Đồ chó! Anh muốn làm đồ chó
ngồi ở sân ga đợi chủ chết hóa đồng
thà như chó không cam tâm phản chủ
không biết khom lưng xu nịnh láng giềng

Đồ chó! Em ơi anh là đồ chó
nguyện ở cùng em tới mãn đời
còn chút đỉnh lương tâm buồn ngắm cảnh đời kỳ lạ
lập dựng muôn năm hai chữ trung thành.

Sài Gòn 22.10.2015
Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.