Một đêm với biển Đông

Posted: 27/02/2017 in Âm Nhạc, Hà Thúc Sinh, Hồng Hạnh, Phù Sa Lộc, Thơ

Hà Thúc Sinh

bien_dem_mot_minh

Thơ: Phù Sa Lộc; Nhạc: Hà Thúc Sinh; Tiếng hát: Hồng Hạnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.