Sau khi đọc “tại họ bận làm thơ” của Bắc Phong

Posted: 27/02/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

tuoi_thanh_xuan_dung_ham_toc_do

nếu họ thôi làm thơ
lên rừng bắt lâm tặc
nếu thơ họ bỏ mặc
ra biển săn hải tặc
nếu thơ đã tràng giang
xuống huyện chống dâm tặc
nếu giả tìm ý thơ
tới phường đón cẩu tặc
nếu trong thơ thiếu thép
đi thực tế formosa
nếu thơ yếu khí thế
soi mặt thuỷ triều đỏ

nếu họ thôi làm thơ
nghề làm bong bóng chết
công nhân mặt ủ dột
giời buồn thiếu bóng bay
nếu họ thôi làm thơ
ai giả lương cán bộ
hội nhà văn bốc đất
mặt trận văn hoá thiếu
chiến sĩ nào an tâm?

nếu họ thôi làm thơ?
bức xúc. sai quy trình
đợi lĩnh giải nobel
mới hạ hồi phân giải
chúng tớ nhiễm vi-rút
nghiện thơ như xì-ke

đêm ôm vợ thấy lòng giật thót
sợ nàng thơ ngoại tình bỏ theo giai

nếu họ thôi làm thơ
an toàn chuyện môi sinh
không khí bớt chất thải
bao khẩu hiệu gỡ xuống
nhường cây xanh ra hoa

thiếu gì việc để lo
cứ thi phú giật thót
đêm ôm chuyện bao đồng
đường hầm vẫn tối lửa

giặc đang kề biên ải
vất bút mà cầm gươm
thơ nằm đầu mũi súng
chính trực một hùng thi.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.