Nữ sắc | Nằm nghe trong ống nghiệm

Posted: 27/02/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

seated_woman-egon_schiele
Seated Woman
Egon Schiele

Nữ sắc

áo lót. sát. nịt cứng mình
làm sao đồi núi thình lình vụt bay
ống quần
giú một bàn tay
nâng mùi xuân rệu
chín đầy phong lưu
dưới khe
lõ mũi dê cừu
hít hà một chút
hương yêu khập khiềng

 

Nằm nghe trong ống nghiệm

lực về. dẫn rối chiêm bao
thảy trên bồn lập chín hào âm dương
ngực im. thở một con đường
máu xô xát giữa tuần trương khẩn nài
phút giờ khập khiễng bào thai
nhân sinh đù kiếp đỏ hoài con thơ
nương đồi hồng tuyết phất phơ
còn nghe nắn bóp bụi bờ nguyên sinh

Hoàng Xuân Sơn
4.fév. 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.