Suốt

Posted: 08/03/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

cứ thế. cứ thế nhé
đường mình đi mình đi
bóng âu vàng hải thệ
cánh nâu sồng của ni

tiếng đàn na ngân mãi
trong đêm lỡ hội trần
giọt sương xanh cầm thủ
nằm nghe vết xe lăn

thất thất. rồi qua bát
nét âm trầm pha gương
một đôi lần tóc ngạc
trắng thêm sợi của buồn

đường mình đi. đi đâu
đi lâu rồi về mau
cơn mưa thiều sực chín
một cuộc hẹn thông làu

Hoàng Xuân Sơn
6 oct. 2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.