Chùm hư thực

Posted: 13/03/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

Mộc

chùm sáng
cứ té tát vào chung trà đêm
tắt ngấm
hào quang xiêm y mới
chúng ta thảy nghe chừng khao khát

 

Ảo

tượng cổ
thủ một vai diễn quen mắt
dẫu không ưa nhìn
nhưng chưa ai nghĩ phải thay
dù tiếng lèm bèm ẩn trong nó lúc nửa đêm
bỗng như mới hơn

 

hãy thở ra
xuất phát tận đáy tinh tuyền của mọi nguồn
hắt hết ra
để hầu mong kịp bắt nọn
từng khúc mắc
chờ đủ dài
nhưng nay đã hoại thư

 

Phù

đừng vội buông tay
cho dẫu một ngôi sao băng
trong vô thức
từ ngôi nhà của ý thức tịnh không
lắm khi nhuốm ô trược
những hữu thể
bạn không hề nhớ mình từng gieo
nhưng sắp gặt.

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.