Ngày 8 tháng 3

Posted: 13/03/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Ra chợ một mớ đàn bà
Mua về vừa giủ vừa là cho thơm

nhan bài thơ như thế dễ hiểu
đúng không? tuy nhiên xuyên (suốt) bài thơ
thực tế nó rất khó hiểu
và cực kì tối nghĩa

ráng đọc (một cách) tốt nhất
và để yên các câu/ chữ- đừng hoán chuyển ẩn dụ
nhất thời
đừng giải thích nghĩ ngợi/ nghĩa của sống/ chết
không ở ngày 8 tháng 3

còn giả như có màng
lí tới
cũng chỉ toàn chuyện bao đồng (!) nhưng

thơ ở đây- sự thật
– hoa hồng là hoa hồng
nhác thấy cái nhan “NGÀY TÁM THÁNG BA”
của nhà thơ lê vĩnh tài
bài thơ này
theo lẽ/ trước tiên
được làm theo chiều hướng tự sự
rẽ sang ngày 8 tháng 3

bởi theo thuyết tương tác
thiết nghĩ chuyện về hoa hồng
đàn bà
– sẽ nhuốm thơ mộng/ nên dẫu

có thay cái nhan bài thơ bằng
cái nhan mới
tỉ như: ngày quốc tế phụ nữ đi
– đồng ý
như thế chỉ cốt nhằm rõ nghĩa phần nào cái nhan

còn phần tự sự/ thú thực
buồn- chịu
riêng của đàn bà
chả có gì
cuộc đời họ chẳng có lấy chút dông dài nào
mà thiên hạ (nói chung) chuyện chi của họ? thảy đều
đã nói ra hết cả

vây vấn đề tự sự nêu lên- muốn nói- của ai?
nhìn chung
để trả lời câu hỏi này- lại
phải trở lại từ đầu
từ nhan bài thơ

ra chợ một mớ đàn bà
mua về vừa giủ vừa là cho thơm

cuộc đời (thường- có vẻ to tát- đúng không?) okay
nói một cách ngắn
gọn
đợi (cốt) nói lên tự sự chính tôi
qua cái nhan “Ngày Tám Tháng Ba”
trên facebook của nhà thơ lê vĩnh tài

đợi mãi đèn/ đóm
cứ tù mù
rốt cuộc (dude, if i went back
i’d be the fucking king- then
i’d fuck every virgin in the kingdom)

ngày 8 tháng 3 thường khiến tôi sốt vó
– ngáp
tới chảy máu mắt
đừng có nói tới tương tác!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.