Qua đèo. nhớ bà chúa

Posted: 14/03/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

sống ở hằng hà. sa số gọi
trúng tên mình xeo một mũi đinh
bé mọn làm sao ghim vào cuống
thở rướn vi lô hết động đình

ra rả ngày ra. thân. chấm, phết
ngon trớn đèo theo quyển một tràng
chúi tới. hãm. rồi vinh thân. choán
hết cả bản lề cuộc tính toan

hai tay đưa lên trời thõng xuống
một trận phiêu sinh đã ngán cù
ngàn xanh thửa tới chòm mây bạc
vẫn thấy mình lèo giữa cột đu

Hoàng Xuân Sơn
ba tháng tám/2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.