Ngày 13 tháng ba năm 17

Posted: 17/03/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Hoàng Xuân Sơn
dinhcuong

hành tung

thiệt ra không có gì chắc chắn
như quần boxer bó sát
háng thò khỏi chân
đi và đứng
thậm chí diễu hành
[tất cả bọn mình đều ở tư thế chuồi]
và đút
không có gì chắc chắn, thiệt ra
các thứ đút vào mồm

đếm đai

ùm hm
à ha thắt lưng đen
khuya thức tiểu bậy một phát
bồn cầu gấp gáp
từ kỷ nguyên thứ
ong ve

xác quyết

mị mị mị mị
hiểu không chứ
tất cả đều ma mị
cả
đới

trình diễn

khạc. và nhổ
[thiệt khổ cho nhạc]
nghe hoài một thứ
đồng nát

áo nghĩa

búng tay cái tách
xong
áo đầy nách

bấm độn

con báo đen chồm lên giấc ngủ
nường ngáy ta ngáy
đêm tan hàng
mắt lúng liếng quy y

ưng

nghe cầu âu mình hát
đường về thúc giạ
sáng trưng

duy

phật chỉ lên trời
mình chỉ lên trời
trời hết đường chỉ

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.