Chùm thơ về lửa

Posted: 20/03/2017 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh


Tác giả trong đêm thơ “Lửa tìm kiếm”

I
Lửa cháy rồi.
Gọi anh về quê cũ.
Bỏ lại tấm áo rách thi nhân.
Quên nụ cười nửa miệng.

Lửa cháy bốn tỷ năm rồi
Bên kia là cõi bụi.
Thế thái nhân tình.
Rồi mai cũng thành tro, thành khói.
Biết là nơi ấy
Không còn ai thương ai nữa.
Nhưng sao anh run rẩy…
Thấy thiếu một tâm hồn.
Anh ở lại phía bên này của lửa.

II
Lửa cháy rừng già.
Lửa cháy qua sông.
Lửa cháy dưới chân thành!
Nhưng anh chưa làm hết câu thơ…
Dang dở.

Anh đốt lửa tìm thơ.
Lửa đốt anh thành tro bụi
Thì anh ở lại.
Cháy giữa cấm thành ngút lửa…
Tìm thơ

III
Lửa không ở trong bùi nhùi, đá cuội…
Ngày xưa lửa ở trên trời.
Lửa theo người.
Lửa xuống đất.

Anh đốt đời anh rực cháy.
Sao em gom nhặt tro tàn?
Hôm nay đốt lửa.
Anh theo lửa cháy về trời.
Ngày xưa anh ở trên trời.

Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.