Giữa dối trá và sự thật

Posted: 28/03/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Có nhiều cách để người ta chú ý
Chẳng hạn đẻ ra chiến dịch dẹp lề đường
Chẳng hạn lên cơn cấm bản nhạc nào quen thuộc
Đủ làm thanh niên quên số phận quê hương

Có nhiều cách để đánh lừa dư luận
Chẳng hạn vô tư rao cá đã đầy thuyền
Chẳng hạn vô tâm nói biển đã xanh và sạch
Trong khi nọc độc Formosa mỗi ngày vẫn xả thải triền miên

Nhưng chẳng có cách nào ngăn nhân dân đói khát
Đói tự do, khát sự thật từng giờ
Chẳng có cách nào ngăn nhân dân giữ nước
Diệt ác, trừ Tàu bảo vệ ước mơ

27-3-2017
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.