Bài thơ học trò

Posted: 28/03/2017 in Âm Nhạc, Cao Huy Khanh, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Thơ: Cao Huy Khanh; Phổ nhạc và hát: Phan Ni Tấn
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.