Mưa Saigon có còn chờ nhau

Posted: 31/03/2017 in Âm Nhạc, HTNX, Ngô Hữu Hùng, Thái Hòa, Thơ

Ngô Hữu Hùng

Thơ: HTNX; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Thái Hòa
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.