Uống rượu với Thái Lan

Posted: 31/03/2017 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

Mấy mươi năm trước, so với tôi anh không có cửa,
Mà hôm nay anh có cửa quá trời!
Sự phát triển đất nước anh, không còn gì nói nữa,
Nhưng tôi vẫn tự hào cho tổ quốc tôi!

Dân anh ấm no, nhưng chưa sống được ở thiên đường,
Anh vượt qua tôi, nhưng chưa ở vào đỉnh cao trí tuệ.
Sao bằng đất nước tôi có tượng đài nghìn tỉ,
Và những anh hùng giỏi hơn cả Tề Thiên!

Đất nước anh chỉ có rừng xanh, biển sạch,
Sao bằng nước tôi biển bạc, rừng vàng?
Nên tôi dám đầu độc biển tôi bằng chất thải màu đỏ quạch,
Còn anh dám phá rừng cho cây đổ ngổn ngang?

Bọn trẻ của anh không đánh nhau tại lớp,
Nữ sinh cũng chẳng dám so găng, lột áo giữa đường.
Sao bằng bọn trẻ nhà tôi khoa tay chát, bốp
Chuyện chẳng ra gì mà từ chết tới bị thương!

Không thấy dân anh uống cà phê nghẹt người vào buổi sáng
Chiều cũng chẳng tìm đâu ra làng nướng, hải sản, thịt cầy.
So với toàn cầu, đất nước tôi nốc rượu bia có hạng,
Anh chừng nào mới sánh được tôi đây?

Anh chào đời mới tám trăm năm, tuổi còn quá trẻ.
Tôi hơn bốn ngàn mùa xuân, đáng bậc lão thành.
Anh dù có vượt qua tôi xã hội, học đường, hay tài kinh bang tế thế’
Nhưng với tuổi đời, tôi vẫn mãi mãi hơn anh!

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.