Đọc lại Thanh Tâm Tuyền qua EE

Posted: 04/04/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Thanh Tâm Tuyền
dinhcuong

lớn. lớn dậy mãi thi sĩ
rồi chết cùn mằn thân hoẵng rừng sâu
cháy than đen. rễgấu
mũi tên xé gió. và tuyết
và huyệt lá
chôn những bài thơ

đăm đắm mắt. đăm đăm khói
nheo mơ về cuống phổi. tà lung
rậm hít bóng mặt trời. sau lưng gụ
búng miệng khạc. đêm gập trời
xuống gối

đóm máu nhòe sao
chiếu trăngcờn cợn</span
nhà xanh treo nóc. vườn. miếu đình
chùa khảm congviền
ngón tay móc chùm hậu diện
khuôn mặt nữ. khánh tận điềm nhiên

những tờ giấy bổi vỗ vỗ bàn tay
tang mít. trống
hưhư

phải thì thàosuối
bàn chân. kìa. bàn chân nõn da
cái trắng nào cũng nhờn nhợn
pha xanh. mắt hoắm sâu

đừng nhìn như thể. tôi. đã chết
thi sĩ đã hết
thời
làm thơ

Hoàng Xuân Sơn
2 janvier 2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.