Tự do cho Venezuela

Posted: 12/04/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Trong những ngày Tổng thống Trump bắn 59 hỏa tiển hành trình vào pháo đài tội ác vũ khí hóa học Syrie để cảnh cáo Nga, Tàu thì dân tộc Venezuela cũng đứng lên đòi quyền sống. Máu của tự do, dân chủ bắt đầu chảy để làm nên bài thơ này…

Không có dòng tin nào của truyền thông quốc doanh về Venezuela
Nhưng trên mạng bừng bừng sức nóng
Hình ảnh triệu người dân đông như kiến xuống đường
Cả một dân tộc đứng lên đòi quyền sống

Thể chế độc tài toàn trị đẩy đất nước Venezuela vào tuyệt vọng
Khiến con giun bị xéo quá cũng quằn
Cơn đói đến mỗi ngày như ác mộng
Chẳng còn nơi cạp đất để mà ăn

Bần cùng sinh đạo tặc, khởi nghĩa dựng nhân dân
Cách mạng lần nữa sinh ra từ nghèo khó
Nào cùng đứng lên xương máu tạo anh hùng
Bọn bán nước, bọn mị dân cuốn vó

Cuốn phăng hết những chủ nghĩa xã hội kiểu Triều Tiên, kiểu Venezuela mọi rợ
Cho nhân dân thở dưới ánh mặt trời
Nước đã đầy ly tràn cơn cuồng nộ
Cho cây đời trổ trái tự do ơi !

11-4-2017
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.