Luật hè phố | Hoàng hôn ở thành phố cửu phần | Thơ ngắn | Cách trở

Posted: 17/04/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Luật hè phố

cơn mưa ướt sũng vỉa hè
chẳng còn đâu nữa mái che hôm nào
ngày mai nắng gắt làm sao
âm vang tiếng búa tiếng gào đinh tai
thằng danh thằng lựa chạy dài
quý đen chiểm chệ trên ngai vỉa hè

31.03.2017

 

Hoàng hôn ở thành phố cửu phần

người trôi vách núi cheo leo
vài cành đào muộn ven đèo – còn xuân
hoàng hôn trên đỉnh cửu phần
bềnh bồng sương khói má hồng hây hây

03.04.2017

 

Thơ ngắn

dự báo thời tiết
không có gì ngoài nắng
không có gì ngoài mưa

thời sự
không có gì ngoài chuyện cũ
không có gì ngoài chuyện xưa

11.04.2017

 

Cách trở

cách nhau một vách kiến
thấy tóc xanh như mùa xuân
không nghe âm ngọn gió
về như dao đâm

13.04.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.