Sủa

Posted: 18/04/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Sủa đêm là chó sủa đêm
Sủa ngày là chó sủa trên nỗi hờn
Sủa từ cái thuở vua quan
Sủa từ cái thuở phá tan gông cùm

Sủa bòn từ ảng tới chum
Sủa ăn sạch cái đáy quần nhà quê
Sủa trên miếu sủa vỉa hè
Chúng thi nhau sủa thỏa thuê đăng đàn

Sủa ra xóm sủa xuống làng
Người dân nghe sủa hoang mang tột cùng
Những thằng sủa vẫn dửng dưng
Sủa tâng công để cửu trùng sủa khen

Sủa nhạc sĩ sủa nhà văn
Sủa nghiên cứu sủa trẻ măng sủa già

Sủa trường kỳ sủa thanh la
Sủa manh lệ mất cửa nhà phải câm
Cóc đen ngóng tiếng trời gầm
Mà trời xa quá đất gần gụi hơn

Bao năm sủa dập sủa dồn
Cắm đầu khoe cái màu sơn đã cùn

Nguyễn Hàn Chung
10/4/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.