Phân vân

Posted: 20/04/2017 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Dưới dãy bàn kia
một đôi lần
Cái nhìn lém lỉnh
giả đò ngoan
Trời ơi đôi mắt
trong veo ấy
Bục thầy nhìn xuống
cũng phân vân… 
Bỗng dưng hè đến
thật là nhanh
Trống điểm mùa thi
đến rất gần
Và đôi kính cận
không còn thấy
Áo trắng ai bay
cuối sân trường
Mới đó mà đã
mấy chục năm
Áo trắng xưa
tay bế tay bồng
Ôi giá ngày xưa
ngày xưa ấy …
Bục thầy nhìn xuống
chẳng phân vân.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.