Có gì đáng kể chứ! | Yeah

Posted: 26/04/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Có gì đáng kể chứ!

nào
xét tới cùng vụ đồng tâm
thì ai hiểu sao hiểu (coi như cặc ai nấy vuốt
cũng đặng!)
trung ương đảng vẫn nắm (bóp!) dái tổ quốc
một cách sáng suốt

dưới tay chính thể- dân
đích thị thứ con sâu (cái kiến) ăn cứt

mọi cái loa phường không hề phản động/ do đó
làm chủ mọi thứ (kể cả ăn đất!)

tôi kẻ ở ngoài lề
luồng- như thường lệ
đốt thời gian bằng cách nhân rộng các nhà tù trên đất việt
một hôm tự dưng thấy
mọi cái nhà ở đó đều là nhà tù (các tay có ít chữ
đều giảo quyệt
cuộc đời họ khá là thoải mái!)

sống ở đời
đã có các cái phải có thêm cái chết mới đủ chuyện
đúng không?

rõ ràng thời cuộc việt có thay đổi
tôi luôn là kẻ ngoài lề
luồng

nom dưới bầu trời (nam bây giờ- tuyền màu sữa
máu) tôi trù
tính đội lốt người giao đuốc
gõ cửa từng căn nhà (tù) chỉ để hỏi- thực sự
– chuyện gì đã xảy ra
ở đồng tâm
khi “deal” các con sâu (cái kiến)
bọn cú trung ương đã hứa hẹn về một giấc xuân nồng
đúng không?

hỏi là hỏi vậy- chứ
ngày 30 tháng tư sắp sửa
mọi người hãy
cứ kể ngày tôi đi đầu thai (chả gì
hệ trọng cả!)

yeah
chúng ta sẽ tái tạo các cái (internet
mối sầu)
dù chậm như rùa
(duy hai chữ “bi/ hài” được để yên trong nỗi cô đơn!)
các người viết
bằng hai thứ tiếng anh/ việt

đừng xê dịch
điều mà trung ương đảng cho công trình
đất quốc phòng
vì sẽ rất nan giải

mai
tôi sẽ nói cặn kẽ hơn cái gọi vần (vè) tiềm ẩn
giữa lòng dân làng (đất) đồng tâm!
..

 

Yeah

Bây giờ
nằm mơ cũng chả có cơ thu
xếp
một cuộc gặp tử thần sớm hơn
dù đây đang bước vào chỗ bóng xế

(chưa đi hết đường
tất chưa đi hết bể khổ!)

đấy
cách nói văn hoa- bóng bẩy
– chứ
tình thực
mỗi ngày tôi
đều kiếm cớ nhìn thơ
hòng tư duy cái cách mình đang diễn tả xã hội
về đời sống dân làng đồng tâm (nói riêng)

về sống
chết
nói chung- sao cho cực nghiêm túc

vâng
luôn luôn với cảm tưởng từ loài ong ưa
thích
mật táo

tôi tìm (hút) duy nhất chất phức tạp
nơi các dự tính
lớn- tỉ như: resort
sân golf/ đất quốc phòng

với hoài
vọng- về một tương lai quần chúng toại nguyện
chuyện no cơm ấm cật

ôi
chỉ như thế thời gian nơi tôi mới dài
rộng/ xáng lạng
thọ hơn
ý hướng phát sinh mới thôi gồ ghề (thôi rút ngắn
lãng xẹt) và nhất là
tình dân làng đồng tâm kết nối các đảng bộ

được tôi nhìn
ngắm/ với sự chan hòa (đồng cảm) sâu sắc
lâu hơn

a! đừng sốc tôi
bằng vẻ mặt chế giễu
và bảo “cút
mày cút
chính trị (ở đây) thú tiêu khiển
đầy đặc tính dâm ô
chỉ dành riêng cán bộ lũ sâu (mọt) bọn vô công rỗi nghề!”

tự xét thấy- mình
đéo vô công rỗi nghề
lets me float around invisible
killing people I don’t know*
..

*thơ Anna Mcdonald.

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.