Đời nhau

Posted: 02/05/2017 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

em về biển nhà em ở biển
tôi đời sông buồn bã lục bình
em bao dung biết đâu sóng vỗ
những bến bờ lau sậy tội tình

em về biển trời cao đất rộng
tôi đời chim cánh nhỏ rét run
em từ tâm biển đâu độ lượng
sóng vai kia nào dám nương thân

em về biển phai tình cố xứ
mái trường xưa học thuở xuân thì
tôi đâu đó bên đời xuôi ngược
tiec xưa sao chẳng có đời nhau

em về biển sớm chiều ở biển
đời cứ trôi sóng vỗ quanh nhà
em chân trần dẫm lên cát lệ
tôi về đâu ngày mỗi một xa

em biển lạ tôi sông quê cũ
mộng một ngày sông biển hát ca
em nghe biển tôi nghe sông nhắc
kiếp sau ta sẽ có đời nhau.

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.