Ngày của Mẹ… | Tội nghiệp hiên trăng

Posted: 18/05/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Ngày của Mẹ…

mấy o bữa nay đẹp quá trời luôn
khiến mấy ôn nhà lơ láo quần thần
Ngày của Mẹ đừng có mà ngơ ngẩn
chỉ được vời trông tà áo giai nhân

ủa mà sao có tay nào ngồi lấn
ở giữa mấy o thoải mái vậy trời
ngó một đỗi té ra thằng cháu ngoại
cái thằng ni, mi…mi… giành chỗ của Ôn…

 

Tội nghiệp hiên trăng

cơn mưa bất chợt tháng Năm
giọt dài giọt ngắn ướt đầm hiên trăng
tưởng đâu trở nắng nóng hầm
ai ngờ mưa chợt ghé thăm bất ngờ

đang ngồi câu cuối bài thơ
giọt mưa không hẹn không chờ về qua
tiếp theo là gió côi ngàn
tiếp theo nữa là ngập tràn mù mưa

giọt dài ngắn rớt chưa bưa
còn hùa thêm giọt rớt trưa tận chiều
hiên trăng hứng chịu đủ điều
từ mưa trối nắng tới chiều trối đêm

ta từng ngồi chỗ vốn quen
câu thơ cũng ghé ngồi bên phận đời
vui buồn ngó ánh sao trời
buồn vui ngắm ánh Trăng soi dặm ngàn

cõi dặm ngàn chỉ mé phần
Cõi Thơ Trần mới ghé đầm hiên trăng
bấy nay ngọt đắng phong trần
túi văn thơ gởi vô ngần hiên trăng

bất ngờ mưa rớt tháng Năm
chạy mưa bỏ tội hiên trăng một mình
giận cơn mưa bất thình lình
giọt dài giọt ngắn phủi tình vậy sao !…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.