Lan man và chuyện đàn cừu

Posted: 25/05/2017 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Thân tặng anh Vũ Đình Ninh, chủ nhiệm Website Văn Đàn Việt.

I.
Tôi đặt cược đời mình
Bằng nụ cười nhếch mép
Bằng vòm ngực lép kẹp
Bằng căn phòng mốc meo ướt nhép
Bằng cót két tiếng giường ọp ẹp
Bằng cả tiếng ngủ mơ chóp chép…
Tôi kỳ vọng quá nhiều!
Tôi đặt cược quá nhiều!
Hình như…

II.
Đàn cừu
Ngoài kia…

Con đầu đàn vừa bị hóa kiếp
Cả đàn chết khiếp
Lẩy bẩy
Chen đẩy
Vào chuồng
Ông chủ oang oang
Bà chủ nhẹ nhàng
Đàn cừu
Im lặng
Cúi xuống
Nhai…

Đống rơm trước mặt oải mùi.

Hà Nội, 19 tháng 05.2017
Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.