Tu tập

Posted: 25/05/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
đọc thơ với trần mạnh hảo


Nhà thơ Trần Mạnh Hảo

lê la đầu chợ văn
những bài thơ chữa lửa
những tung hô cáo cầy
phừng phừng cơn rặn đẻ

không đẻ cũng không sao
cứ rề rà chất đống
mống đụng mông đụng mống
sản hậu loạn cào cào

một chòi ôm một chòi
chùn chụt môi háp má
cuộc đăng đàn loi choi
túm thiên đàng loạn xạ

thánh sống cũng đặng phong
quỷ chết đã siêu phong
một hai bầu sinh tử
cái húm đội lòng vòng

Hoàng Xuân Sơn
tháng 7-2013 ở denver
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.