Chim hót vòm khuya

Posted: 26/05/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

ngây thơ em mùa quyến rủ

mùa rủ ánh nhìn bướm đậu
chẳng may ngày rụng bể dâu
bão giông rối rắm phủ đầu ngây thơ
say cơn. quê, em. dại khờ

hễ nghe tháng tư, lại nhớ

kẻ địch tuồn vào, vỡ lở
công. thù. lạ lẫm lụy cờ đỏ quê
mặc cảm thua thiệt. lỗi thề
em cũng ẹp phận một bề

xuân em hỏi nhan sắc. ế

khép mọi bề, sống khó dễ
khắc khoải chim hót vòm đêm giữa ngày
mặt mộc không đề tương lai
hót chi? chay mộc mỗi ngày

giải phóng! ra rả thài lai

nhiều nhà dọn rày tất tả
tháng tư cười khóc. địch. ta. nhìn thù
chim hót chất giọng trầm tư
chừng em mơ người lữ thứ

mơ. yêu. vốn liếng tiểu thư

dẫu mơ dấu buồn nhấp nhử
riêng em muốn thoát khỏi những tối tăm
niềm yêu mơ tợ sóng ngầm
vỗ bờ hương nhan sắc thắm

trong vòm khuya tiếng hót câm !

Viên Dung
22/05/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.